OSKKV.cz

Oblastní stomatologická komora okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Aktuálně pro členy OSK

Posílám pár poznámek ze setkání předsedů v Praze . 
 
Kontroly SUKL   - české návody od r.2000,dříve ne, pokud nejsou nelze přístroj používat
 
                               - teploměry v ledničce a ve skladu materiálu /nemusí být kalibrované/-denně písemný záznam, že jsme měřili
 
                               - servis.technik na stoma přístroje musí být proškolen výrobcem- potvrzení,které musíme prokázat
 
                               - hlásí se dopředu,ne přepad,je možno se připravit
 
 
 
Navýšení cen protet.výrobků- zatím akceptuje VZP,Škoda MB
 
 
 
PDD 2016- v Obecním domě,v pol.září-Čt,Pá,So- představení nových kandidátů na prezidenta ČSK, Pá - společenský večer
 
 
 
Amalgám - od 1.1.2019 zákaz nedozovaného amalg + povinné odlučovače
 
                    - tzn.,že od 2019 se nebude platit nedozovaný amalg.tzv. na pojišťovnu
 
 
 
Vzdělávání - sněm rozhodne o přijetí , pokud ano bude platit od 1.1.2017
 
                     - kreditní sys., kteří začínají na PZL-písemný test pak ústní pohovor
 
                     -kdo začal  PZL a nemá dokonč. - přeregistr.do konce 2016,dokončit do konce 2018
 
                    - specialistéi/paro,chir,atd./ na 5let
 
 
 
Prezident ČSK- kandidát.listina od 5/2016
 
 
 
Admin.pro discipl.řízení - do konce dubna postaru, pak centrálně 
 
Školení PP - 1x za vzdělávací cyklus - PZL
                                                                     - specialisté- vyšší nároky
 
                     - seznam léků pro PP-web ČSK - pouze dopor., ne povinnost/Ščigel,Tuzar/ 
 
 
 
Elektron.evid.tržeb- od 1.4.2018 - asi ano !
 
Erecept - od 1.1.2018 - asi ne,je odpor!?
 
 
FV


31.

12.

2017

Sněm OSK

Oblastní sněm OSK K. Vary, Sokolov, Cheb se bude konat dne 15. listopadu 2018 (čtvrtek) 16:00 – 18:00 hodin v Hotelu IMPERIAL, Libušina 1212/18, Karlovy Vary Bezplatné parkování je zajištěno v Parkovacím domě Libušina (50 m pod Hotelem Imperial), Libušina 2120/21, Karlovy Vary.

31.

12.

2017

Příspěvky 2018

02.

11.

2017

Sněm OSK

Oblastní sněm OSK K. Vary, Sokolov, Cheb se bude konat dne 15. listopadu 2018 (čtvrtek) 16:00 – 18:00 hodin v Hotelu IMPERIAL, Libušina 1212/18, Karlovy Vary Bezplatné parkování je zajištěno v Parkovacím domě Libušina (50 m pod Hotelem Imperial), Libušina 2120/21, Karlovy Vary.

01.

01.

2013

Sněm OSK

07.

12.

2012

Petice

Dlouhodobým problémem stomatologické péče v Karlovarském kraji je nedostatek zubních lékařů, který se projevuje jednak velmi dlouhými objednacími lhůtami a jednak tím, že téměř nikdo ze zdejších stomatologů neregistruje nové pacienty. VZP odmítá uzavírat smlouvy s nově vzniklými zdravotnickými zařízeními s poukazem na to, že v regionu je zubařů dost. Fakticky se tím pak značný počet jejich pojištěnců ocitá bez stomatologické péče a VZP tím porušuje svou zákonnou povinnost.

© 2012 OSKKV