OSKKV.cz

Oblastní stomatologická komora okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sněm OSK

Letošní sněm naší OSK se koná ve čtvrtek 20. října od 17 hodin v hotelu Dvorana. Podrobnější informace viz email.


© 2012 OSKKV